Pracujemy w naszych kartach pracy – 14.11.2022

IMG_20221114_115847W naszych ćwiczeniach przypomnieliśmy dziś sobie jak zmieniało się oświetlenie na przełomie lat. Rysowaliśmy po śladach rysunki elektrycznych urządzeń, a następnie kolorowaliśmy je. Kończyliśmy rysowanie lampy według wzoru. Następnie, opowiadaliśmy jak tata i Olek opiekują się rybkami. Omówiliśmy na podstawie ilustracji jak powinno się opiekować psem, rysowaliśmy inne przykłady opiekowania się psem. Niebieską pętlą zaznaczaliśmy rysunki psów, a czarowną rysunki kotów. Porównywaliśmy ich liczbę i kolorowaliśmy odpowiedni rysunek. Na koniec kolorowaliśmy rysunek według kodu i nazywaliśmy zwierzęta domowe przedstawione na zdjęciach.