Język angielski w grupie Archaniołków – 7.12.2022

IMG_20221207_094619Dzisiaj na języku angielskim utrwalaliśmy piosenki: „Let’s Go To The Zoo”, „The Animal Song”, „Teddy Bear Teddy Bear Turn Around”. Powtarzaliśmy nazwy zwierząt, które poznaliśmy na ostatnich lekcjach z użyciem zwrotu – It is … – To jest.. i I have got – Ja mam …. . Pani Asia pokazywała nam zwierzątka na kartach, a my mówiliśmy ich nazwy po angielsku i graliśmy w grę memory ze zwierzętami.