Jak powinniśmy przeżywać Wielki Post ? – 3.03.2023

IMG_20230303_112645W Środę Popielcową rozpoczął się czas Wielkiego Postu, który trwa 40 dni co w Biblii ma znaczenie symboliczne., gdyż tyle dni Jezus Chrystus pościł na pustyni. Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia. Powinniśmy zbliżać się do Boga poprzez post, jałmużnę i modlitwę. Pamiętać szczególnie o większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu, a zasłuchać się w Słowie Bożym, czynnie uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych ( które  za tydzień rozpoczynają się  w naszym kościele), skupić się na modlitwie, czy wykazać większą wrażliwość na potrzeby bliźnich. Ponadto powinniśmy skorzystać jak najszybciej z Sakramentu Pokuty i Pojednania, aby przeżywać ten szczególny okres w pełni uczestnicząc w Drodze Krzyżowej czy Gorzkie Żalach. Dziś przypomnieliśmy sobie jak powinniśmy wraz z naszymi rodzicami przeżywać ten szczególny okres.