Segregujemy odpady – 25.04.2023

IMG_20230425_103231Przedstawione nam zostały ilustracje czterech pojemników. Mówiliśmy jakimi kolorami cechują się te pojemniki i wymienialiśmy odpady, które wyrzucamy do poszczególnych kontenerów. Każdy dostał swój zestaw, wycinaliśmy kartoniki na których były śmieci. Następnie losowaliśmy ilustracje i mówiliśmy co przedstawia obrazek kładąc go na odpowiedni pojemnik.