Poznajemy wiersz o rodzinie – 25.05.2023

20230525_111917Rozpoczęliśmy od ćwiczeń ortofonicznych na podstawie wiersza B. Szelągowskiej pt. „Moja rodzina”. Pani Karolina przeczytała wiersz, a naszym zadaniem było powtarzanie fragmentu tekstu: „ta, to, ti, tom”. Ćwiczyliśmy w ten sposób prawidłową artykulację głoski „t”. Następnie rozmawialiśmy o treści wiersza. Wymienialiśmy osoby, które w nim występowały i opowiadaliśmy o tym, co one robią.