Co to jest niepełnosprawność? – 23.06.2023

IMG_20230623_103053Rozmawialiśmy o osobach niepełnosprawnych. Wiemy, że należy wszystkich akceptować i pomagać w razie potrzeby. Pani Andżelika wyjaśniła słowo „niepełnosprawność”. Oglądaliśmy ilustracje, na których przedstawione były osoby niewidome z przewodnikami oraz osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Dowiedzieliśmy się, że można sobie świetnie radzić pomimo niepełnosprawności i osiągać sukcesy. Poznaliśmy pojęcia akceptacja i tolerancja oraz wyjaśniliśmy sobie co oznaczają.