Języka angielski w grupie Aniołków – 10.07.2023

IMG_3089Na rozpoczęcie lekcji języka angielskim przywitaliśmy się piosenką powitalną „Good morning song”. Następnie śpiewaliśmy piosenkę saying  pt. „Hello I little ball”. Przypomnieliśmy piosenkę „Row your boat”. Następnie skupiliśmy się na motoryce małej i w parach lub samodzielnie pracowaliśmy nad danymi elementami – układanie kształtów „circle – koło” ,”square – kwadrat”, „triangle – trójkąt”, „recatngle – prostokąt”  w odpowiednie miejsca oraz układaliśmy zwierząta na panelu. Wspólnie wykonaliśmy piosenkę „She’ll be coming round the mountain”. Pożegnaliśmy się piosenkami „Little Rabbits sleeping” i „Goodbye song”.