Gimnastyka poranna – 19.09.2023

IMG_9268Trzymając się w parach za ręce siadaliśmy i wstawaliśmy. Następnie leżeliśmy głowami do siebie i próbowaliśmy przybić piątkę stopami. Kolejno poruszaliśmy się w rytm grany na tamburynie. Podskakiwaliśmy z nogi na nogę z jednoczesnym wyciąganiem na przemian prawej i lewej ręki – naśladowaliśmy łapanie motyla. Zmienialiśmy rytm na marsz i zrywaliśmy kwiaty – wykonywaliśmy skłon do przodu i szliśmy dalej.