Poznajemy wiersz pt. „Lustra” – 19.09.2023

IMG_9278Wysłuchaliśmy wiersza pt. „Lustra” i rozmawialiśmy o jego treści. Mówiliśmy co to jest lustro i do czego służy. Następnie dobraliśmy się w pary i wykonywaliśmy o czym była mowa w utworze. Witaliśmy się oklaskami, pocieraliśmy noskami i łokciami, kucaliśmy i robiliśmy wiele innych ćwiczeń. Na koniec byliśmy swoimi lustrzanymi odbiciami – naśladowaliśmy ruchy kolegi lub koleżanki z pary.