Grafomotoryka w kartach pracy – 25.09.2023

IMG_9935Wyszukiwaliśmy na ilustracji wskazanych elementów i zaznaczaliśmy je. Następnie, łączyliśmy obiekty z ich cieniami, a później kolorowaliśmy koła kontynuując rytm. Ćwiczyliśmy percepcję wzrokową, logiczne myślenie oraz grafomotorykę.