Poznajemy wiersz pt. „Światła sygnalizatora” – 27.09.2023

IMG_0260Wysłuchaliśmy wiersz D. Gellnerowej pt. „Światła sygnalizatora” i rozmawialiśmy o jego treści. Przypomnieliśmy sobie zasady przechodzenia przez przejście z sygnalizacją świetlną. Rozmawialiśmy o tym co należy zrobić, gdy na sygnalizatorze świeci się światło zielone, a co gdy świeci czerwone. Opowiadaliśmy także o miejscach, w których możemy spotkać przejścia z sygnalizację świetlną.