Zabawa językowa pt. „Jakie to warzywo?” – 09.10.2023

IMG_1707Zajęcia rozpoczęliśmy od oglądania ilustracji przedstawiających różne warzywa i podawania ich nazw. Następnie usiedliśmy w rzędzie, jeden obok drugiego. Pani Karolina mówiła szeptem na ucho nazwę wybranego warzywa. Naszym zadaniem było przekazywanie tego słowa osobie, która siedziała po naszej lewej stronie. Kiedy słowo dotarło do ostatniego dziecka w rzędzie musiało ono wybrać ilustrację z odpowiednim warzywem i przypiąć na tablicy. Podczas zajęć powtórzyliśmy nazwy warzyw, doskonaliliśmy zmysł słuchu i umiejętność współpracy.