Pracujemy z wierszem pt.”Pyszna zupa” – 10.10.2023

IMG_1734Pracowaliśmy z wierszem G. Wasilewicz pt. „Pyszna zupa” usprawniającym narząd mowy. Pani Karolina czytała wiersz i demonstrowała jakie ruchy buzią mamy wykonywać, aby zilustrować treść utworu. Uważnie obserwowaliśmy i naśladowaliśmy te ruchy. Nabieraliśmy powietrze i przytrzymywaliśmy je w policzkach, przesuwaliśmy językiem od prawej do lewej strony, wypowiadaliśmy wyrazy dźwiękonaśladowcze i klaskaliśmy językiem.