Pracujemy z naszymi książkami – 11.10.2023

IMG_1901Układaliśmy ziarna kukurydzy w słoiku i w miseczkach. Dokładaliśmy odpowiednią ilość ziaren kukurydzy. Następnie liczyliśmy ile jest wszystkich razem, porównywaliśmy ich ilość. Sprawdzaliśmy jakie warzywa rosną na grządce . Umieściliśmy odpowiednie nalepki oraz naklejaliśmy i wycinaliśmy odpowiednie części rośliny. Zwracaliśmy uwagę na to, które warzywa rosną w ziemi, a które- nad ziemią. Kończyliśmy również kolorowanie warzyw zgodnie z zauważona zasadą.