Literka „I” w kartach pracy – 17.10.2023

IMG_20231017_111631Określaliśmy głoskę w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, wyszukiwaliśmy rymy, rysowaliśmy po śladzie oraz łączyliśmy liście i owoce drzew, czyli pracowaliśmy z naszymi książeczkami. Ćwiczyliśmy przy tym słuch fonemowy, grafomotorykę oraz percepcję wzrokową i słuchową.