Język angielski w grupie Archaniołków – 23.10.2023

20231023_122236Rozpoczęliśmy od piosenki powitalnej „Good morning song” . Przypomnieliśmy zasady panujące na lekcji jezyka angielskiego. Opowiadaliśmy jak się dzisiaj czujemy „I’m sleepy/ happy”. Przypomnieliśmy karty jesienne „It’s a hedgehog/ fox/ pumpkin”. Śpiewaliśmy piosenkę „Five Little Chickadees”. Przypomnieliśmy dni tygodnia po angielsku. Śpiewaliśmy piosenkę pogodową „Rain, rain”. Bawiliśmy się w sklep próbując tworzyć dialogi „Hello, hello. Can I have ….. , please? Here you are. Thank you”. Wykonaliśmy jedną rundę z kart obrazkowych – rymy dla najmłodszych – nazywając pojazdy. Pożegnaliśmy się piosenką „Goodbye song”.