Karty pracy pt. „Zimno coraz zimniej” – 23.101.203

Wykonywaliśmy zadania w naszych kartach pracy. Układaliśmy historyjkę obrazkową, szukaliśmy rymów, rysowaliśmy w tunelu. Umieszczaliśmy nalepki przedstawiające części garderoby w odpowiednie miejsca, a także liczyliśmy w pary takie same napisy. Ćwiczyliśmy percepcję wzrokową i słuchową, doskonaliliśmy umiejętności następstwa czasu i grafomotorykę.

no images were found