Kolorowa grafomotoryka w kartach pracy – 24.10.2023

IMG_20231024_105431Wykonywaliśmy zadania w naszych książeczkach. Otaczaliśmy pętlą obrazki, dorysowywaliśmy brakujące elementy, wyszukiwaliśmy ukryte litery małe i duże „e” na ilustracji. Rysowaliśmy po śladzie, uzupełnialiśmy rytm z liter, przeliczaliśmy głoski oraz rysowaliśmy szlaczki ciągłe i pisaliśmy litery „e” i „E”