Pracujemy z naszymi kartami pracy – 30.10.2023

IMG_2506 Wycinaliśmy kształty budynków i przyklejaliśmy je zgodnie kolejnością historyjki. Kolejno rysowaliśmy dom w tunelu bez odrywania kredki od kartki. W ten sposób doskonaliliśmy motorykę małą. Następnie opowiadaliśmy co przedstawia ilustracja. Nalepialiśmy nazwy sklepów w odpowiednich miejscach oraz wycinaliśmy obrazki wzdłuż linii przerywanych. Układaliśmy obrazki i przyklejaliśmy je na kartki.