Wypełniamy karty pracy – 31.10.2023

IMG_2652Dzieliliśmy nazwy obrazków na sylaby i kolorowaliśmy tyle kwadratów pod każdym obrazkiem, ile było sylab w jego nazwie. Otaczaliśmy pętlami obrazki, których nazwa rozpoczynała się głoską „m”. Odczytywaliśmy i zaznaczaliśmy trasę przedstawioną w ramce zgodnie z legendą oraz rysowaliśmy szlaczek po śladzie. Następnie rysowaliśmy dom w tunelu tak aby nie wychodzić poza kontur. Odszukiwaliśmy w tekście litery „m” i podkreślaliśmy je na niebiesko. Czytaliśmy te zdania, następnie rysowaliśmy dom po śladzie, dopisywaliśmy po śladzie litery „m” i rysowaliśmy szlaczki litero-podobne.