Poznajemy różnice między miastem a wsią – 09.11.2023

IMG_3320Oglądaliśmy zdjęcia terenów wiejskich i miejskich, a następnie opisywaliśmy te dwa krajobrazy. Szukaliśmy różnic i podobieństw na podstawie obrazków. Ćwiczyliśmy naszą spostrzegawczość i rozwijaliśmy słownictwo.