Poznajemy wiersz pt. „Na ulicy” – 09.11.2023

IMG_3325Słuchaliśmy wiersza G. Wasilewicz „Na ulicy ”, a następnie demonstrowaliśmy buzią wyrazy dźwiękonaśladowcze, aby zilustrować treść utworu. Naśladowaliśmy odgłosy samochodów, kaszel, kichanie, parskanie. Ćwiczyliśmy sprawność aparatu artykulacyjnego warunkującego prawidłową wymowę.