Praca w książkach – 14.11.2023

IMG_3863Dzieliliśmy nazwy przedmiotów na sylaby i głoski, pokolorowaliśmy elementy, które zaczynają się głoską „d”. Rysowaliśmy pień, dziuplę, orzechy w tunelu oraz szlaczki. Wskazaliśmy miejsca występowania głoski „d” otaczając ją pętlą niebieską kredką. Rysowaliśmy gwary w tunelu, pokolorowaliśmy niedźwiedzia. Na końcu pisaliśmy po śladzie nowo poznaną literkę.