Wypełniamy karty pracy – 16.11.2023

IMG_4119Łączyliśmy ślady zwierząt z ich śladami. Przyglądaliśmy się w jakiej kolejności zwierzęta czekają do paśnika. Podaliśmy nazwy tych zwierząt. Uzupełnialiśmy kolejkę zwierząt zgodnie z rytmem używając nalepek. Kolorowaliśmy obrazek zgodnie z kodem. Odwzorowywaliśmy rytm w ramce jaki wymyślił Antek.