Pracujemy z literką „y” w książkach – 22.11.2023

IMG_4469Oznaczaliśmy pętlą  i kolorowaliśmy tą parę obrazków, w której nazwie słychać głoskę „Y”.  Rysowaliśmy symbole zmysłów, gałki lodów i wafelek po śladzie. Pisaliśmy literę małą 'y: i dużą „Y” i rysowaliśmy szlaczki. Dzieliliśmy nazwy obrazków na głoski wskazując miejsce występowania głoski „y”.