Wprowadzenie litery „R, „r” – 05.12.2023

IMG_5258Pierwszym naszym zadaniem było rozwiązać rebus. Wyodrębniliśmy z pierwszej i drugiej nazwy po pierwszej sylabie, z trzeciej ostatnią. Połączyliśmy sylaby w całość i otrzymaliśmy rozwiązanie, które było nawiązaniem do tematu zajęć. Następnie dokonaliśmy analizy i syntezy słuchowej wyrazów z głoską „r” Wybrzmiewały sylaby i głoski – wypowiadanie sylab było połączone z klaskaniem, a wypowiadanie głosek z liczeniem. Tworzyliśmy modele sylabowe i głoskowe. Kolejno pani Jola zademonstrowała nowo poznaną literkę na prezenterach planszowych. Na koniec pisaliśmy ją w powietrzu, po śladzie i w pojemnikach z kaszą manną.