Pracujemy z naszymi książkami – 04.01.2024

IMG_6824Układaliśmy cyfrę „7” używając spinaczy do rozwieszania prania. Przeliczaliśmy elementy na ilustracji, dorysowywaliśmy je i skreślaliśmy tak, aby było ich dokładnie „7”. Następnie rysowaliśmy szlaczki, kolorowaliśmy i łączyliśmy cyfry z nazwami dni tygodnia. Na końcu utrwalaliśmy nową cyferkę poprzez pisanie po śladzie.