Pracujemy z naszymi książkami – 10.01.2024

IMG_1165Ułożyliśmy nakrętki z butelek na wzorze tworząc cyfrę „8”. Rysowaliśmy „leniwe ósemki” i naklejaliśmy nalepki z brakującymi elementami. Następnie przeliczaliśmy, zaznaczaliśmy właściwą liczbę i rysowaliśmy szlaczki. Kolorowaliśmy kije hokejowe i zapisywaliśmy liczby, a na koniec rysowaliśmy cyfrę „8” po śladzie.