Zadania w kartach pracy – 16.01.2024

IMG_7420Zaznaczaliśmy ilustracje, których nazwa rozpoczynała się głoską „s”. Rozwiązywaliśmy rebusy i dorysowaliśmy drugą połówkę serca według wzoru. Następnie pisaliśmy szlaczki i czytaliśmy tekst literowo-obrazkowy. Kolejno wycinaliśmy różne elementy i przyklejaliśmy we właściwe miejsce. Na koniec pisaliśmy literki po śladzie.