Poznajemy cyfrę „9” – 17.01.2024

IMG_1382Rozpoczęliśmy od przeliczania ilustracji przedstawiających dzieci. Następnie układaliśmy serduszka tworząc zbiory dziewięcioelementowe. Dopasowywaliśmy kartoniki z nowo poznaną cyfrą i zapoznaliśmy się z jej zapisem graficznym. Dla jej utrwalenia zapisywaliśmy ją na różne sposoby – po śladzie na podłodze, w powietrzu i na tablicy interaktywnej. Na koniec wysłuchaliśmy piosenkę o cyferce „9”.