Rozwiązujemy karty pracy – 23.01.2024

IMG_7982Zaznaczaliśmy obrazki, w których nazwach znajduje się głoska „b”. Następnie rysowaliśmy maski po śladzie, dekoracje karnawałowe, balony, oraz szlaczki. Wskazywaliśmy miejsca występowania głoski „b” w nazwach ilustracji. Szukaliśmy  wyrazu „bal” w innych nazwach i czytaliśmy tekst z poznanych dotychczas liter. Na koniec pisaliśmy literki po śladzie.