Religia w grupie Archaniołków – 30.01.2024

IMG_8486Rozpoczęliśmy od przypomnienia znanej nam już piosenki pt.  „Gdy Pan Jezus był malutki”. Następnie rozmawialiśmy o tym, czym jest modlitwa. Przyglądaliśmy się ilustracjom przedstawiającym różne miejsca modlitwy i ćwiczyliśmy wykonywanie znaku Krzyża Św. Zastanawialiśmy się także nad tym, jakie są rodzaje modlitwy i dziękowaliśmy Bogu wykonując różne gesty pochwalne – oklaski, machanie. Kolejno poznaliśmy wiersz pt. „Grzeczne dziecko, gdy wstaje” i wskazywaliśmy sposoby przygotowania do  modlitwy, jako najważniejszego momentu w ciągu dnia. Na koniec śpiewaliśmy nową piosenkę pt. ,„W imię Ojca i Syna”.