Wyrażamy odczucia muzyczne – 01.02.2024

IMG_8746Usiedliśmy w kole z zamkniętymi oczami i słuchaliśmy fragmentu piosenki. Starliśmy się w nią wczuć i zobrazować gestem towarzyszące przy tym emocje. Następnie rozmawialiśmy o naszych odczuciach i ustaliliśmy, że muzyka ma wpływ na nastrój oraz emocje.