Poznajemy bogactwa naturalne – 05.02.2024

IMG_1620Przyglądaliśmy się tablicy zawierającej ilustracje oraz informacje dotyczące złóż naturalnych oraz miejsc ich wydobycia. Wiemy już skąd bierze się sól, węgiel, kreda, złoto, srebro, diament i ropa oraz jakie mogą mieć zastosowanie.