Wypełniamy karty pracy – 15.05.2024

IMG_3160Rozpoczęliśmy od zastanowienia się, skąd właściwie pochodzi mleko. Przyglądaliśmy się uroczym ilustracjom różnych zwierząt gospodarskich, takich jak krowy, kozy i owce. Dzieci miały okazję nie tylko zobaczyć obrazy zwierząt dostarczających mleko, ale także zaangażować się w praktyczne ćwiczenia, takie jak liczenie nakrętek i porządkowanie ilustracji butelek mleka i sera. Te zajęcia nie tylko rozwijały umiejętności matematyczne poprzez liczenie i porządkowanie, ale również poszerzały wiedzę na temat pochodzenia i przetwarzania mleka, co pomagało dzieciom lepiej zrozumieć proces produkcji i różnorodność produktów mlecznych.