Wypełniamy karty pracy – 27.05.2024

image3Praca z podręcznikami była pełna kreatywnych zadań i odkryć. Najpierw wycinaliśmy obrazki i naklejaliśmy te, które kojarzą się z Egiptem wokół piramidy. Następnie rysowaliśmy brakujący zabytek, co pobudzało naszą wyobraźnię i umiejętności plastyczne. Kolejnym zadaniem było kolorowanie kratek zgodnie z osią symetrii. To ćwiczenie nie tylko rozwijało nasze zdolności manualne, ale także pomagało zrozumieć koncepcję symetrii w sposób praktyczny i angażujący.