Kim byli błogosławieni kardynał Stefan Wyszyński i Matka Róża Czacka? – 13.09.2021

759504AF-8015-49BA-98EF-292614AE48D2W związku z niedzielną beatyfikacją ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej poznaliśmy piękną drogę ich życia i dowiedzieliśmy się kiedy ci błogosławieni poznali wolę Bożą dotycząca ich życia.
Pani Patrycja opowiedziała o zasługach błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego dla narodu polskiego oraz dlaczego nazywa się go Prymasem Tysiąclecia.
Dowiedzieliśmy się także, że dzieci niewidome mogą się uczyć wszystkich tych samych rzeczy co my oraz, że taki ośrodek, szkołę założyła właśnie zakonnica, która sama była niewidząca. Ponieważ lubimy bardzo rysować, na koniec zajęć wykonaliśmy prace plastyczna „Błogosławiony Stefan Wyszyński”.