Święty Dnia – Jan Chryzostom – 13.09.2021

32B9E735-967C-44D1-944F-08DA5F900E6BW ramach cotygodniowych krótkich zajęć o osobach świętych w dniu dzisiejszym poznaliśmy św. Jana Chryzostoma. Dowiedzieliśmy się co to znaczy, że można o kimś mówić, że jest „złotousty”. Właśnie św. Jan Chryzostom zwany był Janem Złotoustym ze względu na swoją kwiecistą mowę i piękne wysławianie się. Też chcemy ładnie mówić, dlatego uczymy się  jak ładnie opowiadać o rzeczach i osobach, które poznajemy w naszym przedszkolu.
Pani Magda przybliżyła nam postać patrona kaznodziei, doktora kościoła. Dzisiejszy święty w swoim codziennym życiu kierował się stwierdzeniem, że „Bóg nie potrzebuje złotych naczyń, ale złotych dusz”. Dowiedzieliśmy się, iż najważniejsze jest, aby być dobrym człowiekiem i mieć dobre serce.