Poznajemy gospodarstwo wiejskie – 11.04.2022

20220411_102537Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od wysłuchania piosenki „Na podwórku” Jolanty Kucharczyk. Słyszeliśmy w niej odgłosy jakie wydają różne wiejskie zwierzęta. Następnie wyjaśniliśmy sobie pojęcia: gospodarstwo, hodowla zwierząt, gospodarstwo mleczarskie i ferma drobiu. Gospodarstwem możemy nawet określić obszar ziemi, na którym uprawia się rolę i hoduje zwierzęta. W gospodarstwach mleczarskich hoduje się krowy, kozy i owce, żeby produkować duże ilości mleka. Na fermach drobiu hodowane są kury, indyki, gęsi, kaczki i inne ptactwo z przeznaczeniem na mięso lub produkcję jaj.