Poznajemy życiorys Platona – 22.08.2022

IMG_2579Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy kolejną ważną postać – Platona. Był on Ateńczykiem, żył w latach 427 – 347 p.n.e. Pochodził ze starej, arystokratycznej rodziny. W młodości zajmował się poezją, ale gdy miał 20 lat poznał bliżej Sokratesa, który wywarł na nim tak silne wrażenie, że porzucił poezję dla filozofii. Przebywał w otoczeniu swojego Mistrza, aż do jego śmierci w 399 r. p.n.e. i zachował we wdzięcznej pamięci jego postać i myśli do końca swojego życia. Po tragicznym rozstaniu z Sokratesem Platon podróżował, a po powrocie do Aten założył szkołę, w gaju Akademosa, zwaną Akademią. Istniała ona wiele wieków. Tam nauczał, wychowywał i pisał swoje dzieła. Akademia zgromadziła wielu wybitnych uczonych. Wiemy już, że Platon jest ojcem filozofii.