Angielski w grupie Archaniołków – 16.11.2022

20221116_094735W dniu dzisiejszym powtarzaliśmy nazwy części ciała oraz na przygotowanych kartach pracy zaznaczaliśmy wymawianych przez panią Asię członków rodziny. Śpiewaliśmy piosenki i pokazywaliśmy części ciała („Daddy Finger” oraz „Head Shoulders Knees & Toes”). Uczyliśmy się zwrotów: „It is great” – To jest świetne. „It is good” – To jest dobre. „It is boy” – To jest chłopiec. „It is girl” – To jest dziewczynka. „It is body” – To jest ciało.