Angielski w grupie Aniołków – 16.11.2022

20221116_092847Dzisiaj na lekcji języka angielskiego powtórzyliśmy nazwy członków rodziny oraz części ciała. Śpiewaliśmy piosenkę pt. „Daddy Finger” i uczyliśmy się śpiewać piosenkę pt. „Head Shoulders Knees & Toes”. Uczyliśmy się zwrotów: „It is great” – To jest świetne. „It is good” – To jest dobre. „It is body” – To jest ciało.