Poznajemy życiorys Marii Skłodowskiej- Curie – 24.11.2022

20221124_120016Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy życiorys kolejnego bohatera z serii Moi bohaterowie. Była nim Maria Skłodowska- Curie. Była chemiczką i fizyczką. Prekursorką nowej dziedziny chemii – radiochemii. Do dziś pozostaje jedyną kobietą dwukrotnie wyróżnioną Nagrodą Nobla, a także jedynym uczonym, który otrzymał taką nagrodę w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Do największych i najważniejszych dokonań wybitnej uczonej należą: odkrycie dwóch nowych pierwiastków: radu i polonu oraz opracowanie teorii promieniotwórczości i technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych. Pod jej kierunkiem prowadzone były również pierwsze na świecie badania nad leczeniem raka dzięki promieniotwórczości.