Co robi nauczyciel? – 11.09.2023

IMG_8418Oglądaliśmy ilustracje przedstawiające nauczyciela podczas różnych czynności, następnie pani Ela prezentowała za pomocą gestów czynności z obrazków, a naszym zadaniem było odgadnięcie, o który obrazek chodzi. Doskonaliliśmy umiejętność logicznego myślenia.