Pracujemy z naszymi książkami – 27.09.2023

IMG_0280Naszym zadaniem było przyjrzeć się w jakiej kolejności zostały ułożone znaki drogowe, a następnie ułożyć na ilustracji obok znaków figury geometryczne w odpowiednim kolorze, które nam je przypominały. Liczyliśmy liczbę figur danego kształtu i wskazywaliśmy, których figur jest najwięcej, a których najmniej. Odszukiwaliśmy również taki sam znak drogowy jaki był umieszczony w ramce spośród wielu podobnych, a także łączyliśmy znaki ze zdjęciami miejsc, o których one informują.