Gimnastyka poranna – 28.09.2023

IMG_0288Otrzymaliśmy kolorowe krążki, które symbolizowały kierownicę. Naszym zadaniem było poruszać się po sali kręcąc kierownicą do rytmu muzyki. Kiedy muzyka przestawała grać parkowaliśmy w garażach, czyli w miejscach oznaczonych szarfami w tych samych kolorach co obręcze, które trzymaliśmy w rękach. Kolejno staliśmy z nogami złączonymi na palcach i z rękami uniesionymi jak najwyżej. Naśladowaliśmy znak drogowy. Przeliczaliśmy, a następnie odpoczywaliśmy i powtarzaliśmy ćwiczenie.