Nasze karty pracy – 05.10.2023

IMG_1307 Naszym zadaniem było dorysować na półkach na słoikach od przetworów odpowiednie symbole. Na pierwszej półce pokolorowaliśmy etykietę na pierwszym słoiku od lewej strony. Na drugie półce dorysowywaliśmy po jednym owocu w każdym słoiku. Na dolnej półce umieściliśmy na słoikach nalepki z materiałowymi falbankami w różnych kolorach, tak żeby było po jednej w każdym kolorze. Wycinaliśmy owoce i wklejaliśmy je w kolejności od najmniejszego do największego a następnie w ramce wpisywaliśmy liczbę owoców. Następnie naklejaliśmy wycięte litery zgodnie ze wzorem i łączyliśmy w pary rysunki, których nazwy się rymowały.