Kolorowa grafomotoryka w kartach pracy – 18.10.2023

20231018_140236Rysowaliśmy po śladzie koszyki, w których były po „2” grzyby, otaczaliśmy pętlami dwa liście, łączyliśmy linią po „2” kasztany, a także pisaliśmy cyfrę „2” po śladzie. Ćwiczyliśmy percepcję wzrokową, aspekt porządkowy liczby, przeliczanie oraz grafomotorykę.