Karty pracy – 20.11.2023

IMG_4264Łączyliśmy imiona dzieci z przedmiotami prowadząc je przez labirynt. Rysowaliśmy na twarzach kształty ust zgodnie z emocjami. Łączyliśmy obrazki, których nazwy się rymują. Kolorowaliśmy drogę wyznaczoną przez uśmiechnięte buźki i zaznaczaliśmy pary takich samych wyrazów wykorzystując metodę czytania globalnego. Kolejno nalepialiśmy części ciała i podawaliśmy ich nazwy. Określaliśmy czy chłopiec jest wesoły czy smutny. Określaliśmy odczucia dzieci, zaznaczaliśmy obrazek z dzieckiem wesołym i smutnym odpowiednimi kolorami.