Zabawy ruchowe ze śpiewem – 20.11.2023

IMG_4236Słuchaliśmy piosenki pt. „Głowa, ramiona, kolana, pięty” i wskazywaliśmy równocześnie poszczególne części ciała. Gdy tempo piosenki rosło pokazywaliśmy je coraz szybciej.  Następnie poruszaliśmy się po obwodzie koła, trzymając się za ręce. Chętna osoba  znajdując się w środku koła stawała się „Ulijanką” i naśladowała czynności wymienione w tekście piosenki.